درخواست بررسی و تایید کانال

قبل از سفارش ممبر پاپ آپ، نیاز به تایید محتوای کانال و تایید هویت سفارش دهنده از جانب ما می باشد. لذا می بایست فرم زیر را با اطلاعات حقیقی تکمیل و ارسال نموده و منتظر اعلام نتیجه باشید.
نتیجه به شماره موبایل درج شده در فرم از طریق تلگرام اعلام خواهد شد.
سفارشات ممبر پاپ آپ ما صرفا برای کانال های دارای محتوای مجاز و قانونی انجام می گردد.
سفارش برای کانال های تازه تاسیس انجام نخواهد شد.
Invalid email address.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

خانه
ثبت سفارش
تلگرام
تلفن