فرم ثبت نام توسعه دهنده

توسعه دهندگان عزیز می توانند با تکمیل فرم زیر به جمع همکاران و ارسال کنندگان نوتیفیکیشن تبلیغاتی سرویس پوش نامه بپیوندند و از اپلیکیشن های خود که متصل به سرویس پوشه هستند کسب در آمد داشته باشند.
حداقل تعداد کاربران شما در پوشه باید حداقل 10 کا باشد.
از آنجا که گزارش ارسال به مشتریان اجباری می باشد، لذا فقط اپلیکیشن های متصل به سرویس پوشه پذیرفته خواهند شد.
هزینه ارسال با کسر کارمزد پوش نامه، به حساب شما واریز می گردد.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ایمیل نامعتبر می باشد
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
* لطفا اطلاعات حساب بانکی خود را جهت تسویه حساب وارد نمایید.
* نام صاحب حساب می بایست با نام و نام خانوادگی شما مطابقت داشته باشد.
* تسویه حساب برای هر سفارش، پس از انجام آن توسط شما و ارسال لینک گزارشات پوشه، انجام می گردد.
* مبلغ تسویه حساب با توسعه دهندگان به ازای هر کا ارسال 900 تا 950 تومان می باشد.
* کلیه سفارشات از طریق تلگرام و ایمیل به شما ارسال می گردد.
* توسعه دهنده موظف به انجام سفارش صرفا در زمان درخواست شده از جانب پوش نامه می باشد.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

خانه
ثبت سفارش
تلگرام
تلفن