هزینه ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی

هزینه های ارسال نوتیفیکیشن بر اساس تعداد ارسال به شرح ذیل می باشد:

 

تعداد ارسال به کاربر قیمت نرخ دریافت نوتیفیکیشن نرخ کلیک روی نوتیفیکیشن
10 هزار ارسال 18,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
20 هزار ارسال 36,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
30 هزار ارسال 54,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
40 هزار ارسال 72,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
50 هزار ارسال 90,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
75 هزار ارسال 127,500 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
100 هزار ارسال 170,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
150 هزار ارسال 240,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
200 هزار ارسال 320,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
300 هزار ارسال 480,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
400 هزار ارسال 640,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
500 هزار ارسال 750,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
750 هزار ارسال 1,100,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
1 میلیون ارسال 1,450,000 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد

 قیمت گذاری و سفارشات، بر اساس تعداد ارسال به کاربران هست. تعداد دریافت یا ویو (معمولا 60 تا 80 درصد) و کلیک (معمولا 0.5 تا 2 درصد ) می باشد.

اطلاعات تکمیلی درباره دریافت گزارشات ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی

سفارش ارسال نوتیفیکیشن
  

 


خانه
ثبت سفارش
تلگرام
تلفن