هزینه ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی

هزینه های ارسال نوتیفیکیشن بر اساس تعداد ارسال به شرح ذیل می باشد:

 • ارسال به 10 هزار کاربر   (15,000 تومان) مناسب برای تست
 • ارسال به 50 هزار کاربر   (65,000 تومان)
 • ارسال به 100 هزار کاربر (125,000 تومان)
 • ارسال به 200 هزار کاربر (250,000 تومان)
 • ارسال به 300 هزار کاربر (375,000 تومان)
 • ارسال به 400 هزار کاربر (460,000 تومان)
 • ارسال به 500 هزار کاربر (580,000 تومان)
 • ارسال به 1 میلیون کاربر  (1,100,000 تومان)

هزینه های ارسال نوتیفیکیشن بر اساس تعداد کلیک به شرح ذیل می باشد:

 • 20 کا کلیک   (20 هزار کلیک بر روی نوتیفیکیشن 920,000 تومان)
 • 30 کا کلیک   (30 هزار کلیک بر روی نوتیفیکیشن 1,350,000 تومان)
 • 40 کا کلیک   (40 هزار کلیک بر روی نوتیفیکیشن 1,800,000 تومان)

اطلاعات تکمیلی درباره دریافت گزارشات ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی

سفارش ارسال نوتیفیکیشن
  

 


خانه
ثبت سفارش
تلگرام
تلفن