هزینه ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی

هزینه های ارسال نوتیفیکیشن بر اساس تعداد ارسال به شرح ذیل می باشد:

 

تعداد ارسال به کاربر قیمت نرخ هر ارسال نرخ دریافت نوتیفیکیشن نرخ کلیک روی نوتیفیکیشن
10 هزار ارسال 30,000 تومان 3 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
20 هزار ارسال 60,000 تومان 3 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
30 هزار ارسال 90,000 تومان 3 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
40 هزار ارسال 120,000 تومان 3 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
50 هزار ارسال 150,000 تومان 3 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
75 هزار ارسال 225,000 تومان 3 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
100 هزار ارسال 300,000 تومان 3 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
200 هزار ارسال 600,000 تومان 3 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
300 هزار ارسال 900,000 تومان 3 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
400 هزار ارسال 1,200,000 تومان 3 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
500 هزار ارسال 1,500,000 تومان 3 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد
1 میلیون ارسال 2,800,000 تومان 2.8 تومان 60 تا 80 درصد 0.5 تا 2 درصد

 قیمت گذاری و سفارشات، بر اساس تعداد ارسال به کاربران است. تعداد دریافت یا نمایش نوتیفیکیشن بر روی دستگاه کاربر (معمولا 60 تا 80 درصد تعداد ارسال) و کلیک (معمولا 0.5 تا 2 درصد تعداد ارسال ) می باشد.

اطلاعات تکمیلی درباره دریافت گزارشات ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی

سفارش ارسال نوتیفیکیشن
  

 


خانه
ثبت سفارش
تلگرام
تلفن