هزینه ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی

هزینه های ارسال نوتیفیکیشن بر اساس تعداد ارسال به شرح ذیل می باشد:

 • ارسال به 10 هزار کاربر (18,000 تومان)
 • ارسال به 20 هزار کاربر (36,000 تومان)
 • ارسال به 30 هزار کاربر (54,000 تومان)
 • ارسال به 40 هزار کاربر (72,000 تومان)
 • ارسال به 50 هزار کاربر (90,000 تومان)
 • ارسال به 75 هزار کاربر (127,500 تومان)
 • ارسال به 100 هزار کاربر (170,000 تومان)
 • ارسال به 150 هزار کاربر (240,000 تومان)
 • ارسال به 200 هزار کاربر (320,000 تومان)
 • ارسال به 300 هزار کاربر (480,000 تومان)
 • ارسال به 400 هزار کاربر (640,000 تومان)
 • ارسال به 500 هزار کاربر (750,000 تومان)
 • ارسال به 750 هزار کاربر (1,100,000 تومان)
 • ارسال به 1 میلیون کاربر (1,450,000 تومان)

قیمت گذاری و سفارشات، بر اساس تعداد ارسال هست. تعداد دریافت یا ویو (معمولا 60 تا 80 درصد) و کلیک (معمولا 1تا 3 درصد ) می باشد.

اطلاعات تکمیلی درباره دریافت گزارشات ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی

سفارش ارسال نوتیفیکیشن
  

 


خانه
ثبت سفارش
تلگرام
تلفن