هزینه ارسال پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی

هزینه های ارسال نوتیفیکیشن بر اساس تعداد ارسال به شرح ذیل می باشد:

 • ارسال به 10 هزار کاربر (15,000 تومان)
 • ارسال به 20 هزار کاربر (29,000 تومان)
 • ارسال به 30 هزار کاربر (43,000 تومان)
 • ارسال به 40 هزار کاربر (56,000 تومان)
 • ارسال به 50 هزار کاربر (69,000 تومان)
 • ارسال به 75 هزار کاربر (100,000 تومان)
 • ارسال به 100 هزار کاربر (130,000 تومان)
 • ارسال به 150 هزار کاربر (195,000 تومان)
 • ارسال به 200 هزار کاربر (260,000 تومان)
 • ارسال به 300 هزار کاربر (388,000 تومان)
 • ارسال به 400 هزار کاربر (490,000 تومان)
 • ارسال به 500 هزار کاربر (598,000 تومان)

قیمت گذاری و سفارشات، بر اساس تعداد ارسال هست. تعداد دریافت یا ویو (معمولا 60 تا 80 درصد) و کلیک (معمولا 1تا 3 درصد ) می باشد.

اطلاعات تکمیلی درباره دریافت گزارشات ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی

سفارش ارسال نوتیفیکیشن
  

 


خانه
ثبت سفارش
تلگرام
تلفن