لطفا قبل از ثبت سفارش، حتما صفحه قوانین و شرایط ثبت سفارش را مطالعه نمایید. 

مشتریان جدید برای سفارش اول خود، ملزم به انتخاب کمترین پلنهای موجود (10 کایی یا 50 کایی) برای تست بازخورد هستند.

سفارش ارسال پوش نوتیفیکیشن
...
قوانین *
تصویر اعلان *
بیشترین حجم تصویر: 1 MB
تصاویر مجاز: 2
تصاویر به حد نصاب رسیده است. لطفا از تصاویر قدیمی برای بارگذاری تصویر جدید استفاده کنید

Unfortunately images multiupload was unable to start, there are probably some script errors on site. Please check this article: IMAGES MULTIUPLOAD DOESN'T WORK? - HERE'S THE FIX.

لغو

خانه
ثبت سفارش
تلگرام
تلفن