با توجه به فیلترینگ تلگرام و محدودیت دسترسی به این پیام رسان، به نظر می رسد که کاربران زیادی به اپ های داخلی کوچ کرده اند. از آنجا که اکثر کسب و کارها به دنبال جذب مخاطبان خود در این پیام رسان ها خواهند بود، سرویس تبلیغات پوش نامه آماده ارائه خدمات تبلیغاتی و جذب ممبر برای کانال های موجود در این اپلیکیشن ها خواهد بود.

با توجه به استقبال تعداد زیادی از کاربران از سرویس پیام رسان ایتا و مهاجرت به این اپلیکیشن، به نظر می رسد که کسب و کارها و کانال های قدیمی که در تلگرام فعال بودند به این اپلیکیشن کوچ کنند. با توجه به شباهت بسیار زیاد ایتا با تلگرام و استفاده از تمام امکانات تلگرام در این نرم افزار، امکان تبلیغات و افزایش ممبر برای کانال های ایتا خواهد بود.

تبلیغات نوتیفیکیشن ایتا

 سرویس پوش نامه مانند گذشته جهت افزایش ممبر کانال های ایتا قادر به ارسال نوتیفیکیشن های تبلیغاتی جهت تبلیغ کسب و کارها و کانالهای موجود در اپ ایتا می باشد. شما با ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی به کاربران، می توانید کانال جدید خود را به تعداد زیادی از کاربران معرفی نمایید.

افزایش ممبر کانال در ایتا

با توجه به تبلیغاتی بودن این روش، شما می بایست محتوای جذاب تبلیغاتی تهیه نمایید، چراکه این روش ترفند جذب ممبر نیست و کاربر با اختیار خودش بر روی نوتیفیکیشن کلیک نموده و به کانال شما وارد شده و با اختیار خودش به کانال شما جوین خواهد شد. لذا برای این نوع تبلیغات نیاز به متن و تصویر جذاب تبلیغاتی می باشد.

افزایش ممبر

مقدار افزایش ممبر با تبلیغات نوتیفیکیشن غیر قابل پیش بینی می باشد، چراکه تبلیغات هست و اثرگذاری هر محتوای تبلیغاتی با دیگری متفاوت خواهد بود، همچنین کیفیت کانال ایتای مربوطه و تطابق نیاز کاربر با آن، از جمله مواردی هست که تعداد جذب ممبر را غیر قابل پیش بینی می کند. 

تعداد ویوی نوتیفیکیشن: با ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی به تعداد کاربران خاص، بین 40 تا 60 درصد از آنها نوتیفیکیشن را دریافت خواهند نمود. چرا که تعداد دریافت (ویو) به آنلاین بودن کاربران در 12 ساعت بستگی خواهد داشت.

تعداد کلیک نوتیفیکیشن: نرخ کلیک بر روی نوتیفیکیشن ها هم معمولا بین 1 تا 3 درصد می باشد و این مقدار به جذابیت محتوای تبلیغاتی شما بستگی خواهد داشت. تعداد کلیک برابر با ممبر نخواهد بود و کاربر تازه بعد از کلیک بر روی نوتیفیکیشن به کانال شما ارجاع داده خواهد شد.

برای مثال شما با ثبت سفارش و ارسال نوتیفیکیشن به 100 کا (100 هزار) کاربر، بین 40 تا 60 کا نرخ دریافت (ویو) خواهد بود و بین 1 تا 3 کا هم نرخ کلیک تبلیغ شما خواهد بود.

با افزایش کاربران پیام رسان ایتا، این سرویس در پوش نامه راه اندازی خواهد شد.


تبلیغ کانال ایتاخانه
ثبت سفارش
تلگرام
تلفن